กล้องตรวจวัดอุณหภูมิทำงานยังไง ? นำเสนอกล้องจะเป็น กล้อง MOBOTIX M16 Thermal TR

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิทำงานยังไง ? นำเสนอกล้องจะเป็น กล้อง MOBOTIX M16 Thermal TR

 กล้องตรวจวัดอุณหภูมิทำงานยังไง?

            เอาล่ะประเด็นที่ผมจะคุยก็คือ กล้องรูปร่างหน้าตาซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดยหลักการทำงานของมันน่าจะเหมือนกัน คือการวัดอุณหภูมิ

 

 

ประเด็นที่ 1 กล้อง วัดอุณหภูมิ หรือจะเรียกว่ากล้อง Thermal นั้นใช้ Sensor ที่ทำการตรวจจับอุณหภูมิจากคลื่น Infrared ที่แผ่ไปตกกระทบกับวัตถุ นั้นแล้วสะท้อนกลับมาอ่านค่า

 

ประเด็นที่ 2 สำหรับกล้อง IP Thermal นั้นจะสามารถบันทึกภาพพร้อมกับรายละเอียด การตรวจจับวัดค่านั้นได้ โดยใช้เป็นภาพลักษณะ Thermal Image สีออก ฟ้าๆ (นั้นคืออุณหภูมิเย็น แต่ถ้าจับความร้อนได้ก็จะเป็นสีส้ม หรือสีแดง)

 

 

ประเด็นที่ 3 ความแตกต่างระหว่าง กล้อง Thermal ที่ภาษาข่าวเรียกว่ากล้องวัดไข้ นั้นจึงแตกต่างกับ IP thermal ซึ่งมันสามารถบันทึกภาพพร้อมกับแสดงการวัดค่าได้

 

 

ประเด็นที่ 4 การวัดอุหภูมินั้น จะต้องมีการปรับ calibrate เพราะเราจะต้องปรับให้กล้องที่ไปติดตั้งหรือตรวจ เหมาะสมกับสภาพหน้างาน ด้วยปัจจัยเช่น 1. อุณหภูมิรอบกล้อง 2. ความชื้นสัมผัส 3. ระยะห่างจากกล้องถึงคน(ที่ต้องการวัด) จึงจะทำให้ค่าได้ที่นั้นมีความแม่นยำ

 

 

ประเด็นที่ 5 ความเร็วในการวัด โดยปกติที่เราเห็นข่าว ณ ตอนนี้จะมีเครื่องมือหนึ่งใช้ในการวัดความร้อนของคนที่ผ่านเข้าออฟฟิตหรือ ออกจากสนามบิน นั้นใช้เวลาในการตรวจเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที กว่าค่าแสดงผลจะออกมา
แต่กล้อง Thermal มันสามารถแสดงผลออกมาได้แบบ Real Time มากกว่า ไม่ต้องรอให้วัตถุนั้นหยุดนิ่ง จึงจะวัดได้ (แต่ถ้าวิ่งผ่านก็ตรวจไม่ทันนะ)

 

 

ประเด็นที่ 6 สำหรับตัว Sensor จะมีทั้งแบบ Thermal และ Thermal TR ซึ่งทำงานต่างกัน Thermal ทำงานวัดค่าเปรียบเทียบความต่างของอุณหภูมิ Thermal TR ทำการวัดค่าอุณหภูมิแล้วเอาสองอย่างมาคำนวนรวมกัน

 

 

ประเด็นที่ 7 การติดตั้ง ถ้าเราติดตั้งกล้องในมุมสูง โดยเอาเปลวเป็นตัวอย่างในการวัดค่า ก็จะพบว่าค่าจะได้สูงกว่าการวัดในแนวระนาบ

 

 

ประเด็นที่ 8 การประยุกต์ใช้ แน่นอน ณ ตอนนี้คงหลีกนี้ไม่ได้กับการนำมาใช้วัดไข้ COVID-19 ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ ณ ตอนนี้ แต่เราก็สามารถใช้งานอย่าง อื่นได้ เช่นติดในโรงเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ (เพื่อจะได้ตรวจดูว่าไก่ตัวไหนกำลังป่วนอยู่เพื่อจะได้คัดแยกออกก่อนที่จะเกิดระบาดในคอกเลี้ยง)นำไปตรวจสอบความร้อนของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราออกแบบว่า ที่ออกแบบมาทำให้มีปัญหาในการใช้งานต่อๆไปรึเปล่าหรือแม้จะไปตรวจวัดที่ โรงส่งไฟฟ้าแรงสูงก็ได้เช่นกัน จะได้ตรวจสอบก่อนที่อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเป็นต้น