Internet of Things (IoT) “Like a Bosch”

Internet of Things (IoT) “Like a Bosch”

จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆกันไปทำไม ในเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบ #LikeABosch ได้ สำหรับ Bosch
แล้วนวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งที่ต่างออกไป สองสามปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาตัวเองจากองค์กรอุตสาหกรรมไป เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่มีการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลถึงกัน เพื่อให้เราสามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้หรือที่เรียกกันว่า Internet of Things (IoT) “Like a Bosch” เป็นวลีที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง ในทุกๆโซลูชั่น ที่เราพัฒนา เราถามตัวเองเสมอว่า “โซลูชั่นนี้จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้อย่างไร” มาดูกันว่า Bosch จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร