Oneberry RoboGuard ™ เป็นหุ่นยนต์ตรวจสอบความปลอดภัย Nx Witness

Oneberry RoboGuard ™ เป็นหุ่นยนต์ตรวจสอบความปลอดภัย Nx Witness

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
Oneberry RoboGuard ™เป็นหุ่นยนต์ตรวจสอบความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้เครื่องแรกซึ่งขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกใหม่ (clean energy fuel cell)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24/7 โดยไม่ต้องหยุดทำงาน

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดอัจฉริยะเซ็นเซอร์และการวิเคราะห์วิดีโอเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยเป็นไปโดยอัตโนมัติ
หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยพร้อมแอพพลิเคชั่นที่กำหนดค่าได้เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติงานที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถทำงานร่วมกับ Nx witness VMS ได้อย่างสมบรูณ์