banner cctv
cctv thailnad profile download

ประกาศ รับสมัครงาน บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

job cctv

Download ใบสมัครออนไลน์

1. เจ้าหน้าที่ขาย 3 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

     arrow ปริญญาตรี สาขาการตลาด / การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 25 ปีขึ้นไป
     arrow ละเอียดรอบคอบ
     arrow มีทักษะในการประสานงาน

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

     arrow ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / ทรัพยากรมนุษย์ / บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุไม่เกิน 35 ปี
     arrow ละเอียดรอบคอบ
     arrow ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี


3. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอาคาร 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

     arrow ปวช. - ปริญญาตรขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า / คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 21 ปีขึ้นไป
     arrow สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
     arrow มีความรับผิดชอบ ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด


4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

     arrow วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี
     arrow ชาย/หญิง
     arrow อายุ 20-35 ปี
 
     arrowมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
     arrowมีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา