กล้องวงจรปิด Honeywell กับเทคโนโลยีชื่อว่า AHD  (Analog High Definition)

กล้องวงจรปิด Honeywell กับเทคโนโลยีชื่อว่า AHD  (Analog High Definition)

วันนี้ทางบริษัท CCTV Thailand ขอนำเสนอ ระบบกล้องวงจรปิด ของ "Honeywell"  ชื่อเทคโนโลยีว่า AHD  (Analog High Definition) เปลี่ยนชีวิตกล้อง Analog แบบเดิมๆ เป็นระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกที่มีความละเอียดสูงขึ้นเทียบเท่ากับระบบ IP แต่สามารถส่งสัญญาณไปในสายเคเบิลได้ไกล2-3เท่า  บนสายเคเบิ้ลกล้องอนาล็อกทั่วไป และใช้เทคโนโลยีการกรองสัญญาณ ,เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน 3D Noise

ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง และระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัดหรือการเข้ารหัสทำให้ภาพที่ได้เป็น Real-Time ไม่มีการหน่วงของสัญญาณในการส่งคุณภาพของภาพ อีกทั้งระบบเป็นแบบเปิดสามารถใช้งานกับ กล้องและเครื่องบันทึกที่เป็น AHD เหมือนกันได้ ระบบประมวลผลเป็น Next Chip ผู้ผลิตชั้นนำจาก เกาหลี

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกล้องวงจรปิดได้มีการพัฒนาและกระจายเทคโนโลยีไปยังผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำทั่วโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดอีกระบบที่เข้ามาทดแทนระบบอนาล็อกแบบเดิมได้ดีมากๆ ตอบสนองสำหรับ ลูกค้าที่ต้องทดแทนกล้องเก่าแต่ไม่ต้องเดินสายใหม่