ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน

ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน

ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิผู้ใช้งาน คุณภาพระดับพรีเมี่ยม โดยพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Server ที่มีความเสถียรภาพสูง สามารถใช้งานควบคู่กับ Mikrotik หรือ Linux Server ได้ทุกรุ่น เหมาะสมกับทุกองค์กรที่ต้องการบริการจัดการระบบ Network  และธุรกิจที่ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าเพื่อเก็บ Log File การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ออกแบบการใช้งานให้ง่าย สามารถใช้งานได้ แม้ไม่ชำนาญคอมพิวเตอร์ เพียงทำตามคู่มือ โดยเราพัฒนาระบบเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ English เพื่อรองรับการใช้งานให้มากที่สุด

DASHBOARD
สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่กำลังหมดอายุในแต่ละวัน
สามารถแสดงข้อมูลรายรับในแต่ละวันได้
สามารถแสดงข้อมูลรายรับรายเดือน โดยเลือกดูรายงานตามช่วงเวลา ได้
สามารถแสดงจำนวน และข้อมูล ของผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานในระบบ
สามารถแสดงจำนวน และข้อมูล ผู้ใช้งานทั้งหมด

CUSTOMER
สามารถแสดง ค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไข และจัดการข้อมูลลูกค้าได้
สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแบบกลุ่ม หรือเพิ่มผู้ใช้งานได้ทีละจำนวนมากๆ
สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแบบเดี่ยวได้
สามารถ Import File Username เข้าระบบได้
สามารถแสดง ผู้ใช้งานที่กำลัง Online อยู่ได้
สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนได้

REPORT
สามารถแสดงรายงานประจำวัน และรายงานตามช่วงเวลาได้
สามารถตั้งค่าหัวของรายงานได้
สามารถ Export To Excel File ได้
สามารถ Export To Print ได้